Medie- och kommunikationsvetenskap

MKV är en avdelning inom Institutionen för informationsteknologi och medier.

Beteckningen MKV anknyter till vårt akademiska huvudämne medie- och kommunikationsvetenskap, som vi till vardags av förklarliga skäl förkortar MKV. Det är ett vetenskapsområde som i dag, i en eller annan form, finns vid de flesta universitet och högskolor inom och utom landet.

Mittuniversitetets MKV-avdelning har sin verksamhet i Sundsvall.