Institutionen för Medie- och kommunikationsvetenskap

MKV är en institutionen inom fakulteten för Naturvetenskap, Teknik och Medier.

Beteckningen MKV anknyter till vårt akademiska huvudämne medie- och kommunikationsvetenskap, som vi till vardags av förklarliga skäl förkortar MKV. Det är ett vetenskapsområde som i dag, i en eller annan form, finns vid de flesta universitet och högskolor inom och utom landet.

MKV har sin verksamhet i Sundsvall.